Bilddressinen

Allt i videofilmer om järnväg och spårväg.

 

Spårvagnar 7:
Lidingö och Stockholm

Först tittar vi på Lidingöbanan 2007 med de gamla hederliga vagnarna A30/B30. Då testades också en vagn från Ahlstom. Det var en Citadis TGA, vagn 302 från Madrid. Vi följer denna över hela banan. 2015 var den nya banan klar och då har trafiken med de nya A36-vagnarna från CAF börjat.
På Djurgårdslinjen körs med A34. Här har man också använt klätterväxlar vid spårarbeten 2014.
Sedan följer vi Tvärbanans solnagren och tar även en tur på den södra tvärbanan. Här körs med A32 och A35. Naturligtvis kollar vi in Nockebybanan också där det körs både med A32 och A35.
Ett avsnitt från Göteborg avslutar filmen. Vid spårarbeten här sommaren 2014 vände flera linjer vid Wavrinskys plats genom att backa genom slingan.
Filmen är i huvudsak filmad i format 16:9 men avsnittet från 2007 är i 4:3.
Längd 55 min. Kopierad på DVD-R.

Pris 150 kr.